بهلول و مسجد

شخصی مسجدی ساخت بهلول از او پرسید:
مسجد رابرای رضای خدا ساختی یااینکه بین
مردم شناخته شوی؟

شخص پاسخ داد :
معلوم است برای رضای خداوند!
بهلول خواست اخلاص شخص را بیآزماید.
در نیمه های شب بهلول رفت و روی دیوار
مسجد نوشت این مسجد را بهلول ساخته
است صبح که مردم برای ادای نماز به مسجد
آمدند نوشته روی دیوار را میخواندند و
میگفتن خدا خیرش بدهد چه انسان خَیرَِّ

آن شخص طاقت نیاورد و فریاد سر داد
ایُّهاالَناسّ بهلول دروغ میگوید! این مسجد
را من ساختم، من از مال خود خرج کردم و
شما او را دعای خیر میکنید! بهلول خندید
و پاسخ داد معامله تو باخلق بوده نه با خالق

بیایید در زندگی خویش با خدا معامله
کنیم نه با چشم مردم

نظرات

avatar
  اشتراک  
به من اطلاع بده از
ارسال پیام
پشتیبانی آنلاین..
در صورت نیاز به پشتیبانی
پیام بگذارید.
جهت عضویت در گروه واتساپ جوکسرا از منو بالای سایت به روی گروه کلیک کنید.
Powered by