درباره

درباره گروه جوک سرا

چیزی درج نشده است.

اشتراک

جدیدترین ها

جوکسرا جوک ۱

ﺍﮔﻪ ﮔﻔﺘﻴﻦ ﺍﻭﻥ ﻛﺪﻭﻡ ﺳﻮﺭﺍﺧﺘﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﻰ ﻛﺸﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺑﺒﻴﻨﻪ؟ 😱   ﺳﻮﺭﺍﺧﻪ ﺟﻮﺭﺍﺑﺘﻮﻥ   ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻫﻤﺶ ﻓﻜﺮﺍﻯ

سلام دنیا!

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!

Send Us A Message