نظر شما راجب چت در گروه جوکسرا؟

آزاد یا بسته بودن چت به رفتار و بازتاب مخاطبان بستگی دارد ، از این رو نظرسنجی فوق جهت بهبود فعالیت جوکسرا برا اعضا می باشد.

نظر شما راجب نسخه دوم سایت؟
ارسال پیام
پشتیبانی آنلاین..
در صورت نیاز به پشتیبانی
پیام بگذارید.
جهت عضویت در گروه واتساپ جوکسرا از منو بالای سایت به روی گروه کلیک کنید.
Powered by