جوک جدید 98

جوک جدید 98 این دهه هشتادیا بعد مدرسه جوری سیگار میکشن انگار شش ماه اضافه خدمت خوردن بیا برو خونه مشقاتو بنویس بابا