جوک خنده

یه دختر چینی هیچ وقت خواستگارشو به خاطر قیافه رد نمیکنه Http://joksaragroup.ir / جوکسرا واتساپ⁦ چون میدونه خواستگار بعدیشم دقیقا همون شکلیه!😐 حالا شما 24ساعت هم نیشات باز نباشه و به صورتت فشار نیاری Http://joksaragroup.ir / جوکسرا واتساپ⁦ ما قول میدیم یادمون باشه چال لپ داری 😐 هرموقع رو صندلی چرم تکون خوردی صدا داد […]