جوک +۱۸

جوک +۱۸ جدید ‏یه ماه رفتم کلاس نی، آخرین جلسه استادم گفت دعا میکنم هرکاره ای میشی فقط چوپون نشی ! http://joksaraGroup.ir / جوکسرا واتساپ چون گوسفندا هم مرگ مغزی میشن با این ساز زدنت ☹️😑

جوک جدید

زن ﺑﯽ ﺁﺯﺍﺭ ﺗﺮﯾﻦ، ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮﯾﻦ، ﺧﻮﺵ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺗﺮﯾﻦ، ﻏﯿﺮ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺗﺮﯾﻦ، ﻭ ﺑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ است! البته تا ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻻﮎ ﻧﺎﺧﻨﺶ ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪه 😂😂😂 http://joksaraGroup.ir / جوکسرا واتساپ

جوکسرا جوکس

اینو بخونین، انگار 6تا لیسانس گرفتین… :بچه ای از پدرش پرسید سیاست یعنی چه؟ پدر میگه یه مثال در مورد خانواده خودمون برات میزنم: من حکومت هستم: چون همه چیز رو من تعیین میکنم. مامانت جامعه هست چون کارهای خونه رو اون اداره میکنه. کلفتمو ملت فقیر وبیچاره هست چون از صبح تا شب کار […]

آخرین های جوکسرا

آخرین های جوکسرا

آقا میدونید تفاوت شهرداری و صدا و سیما و شرکت سایپا چیه ؟؟☺ اولی آشغال جمع می کنه دومی آشغال پخش می کنه ! سومی هم اشغال میفروشه! تا تفکری دیگر بدرود

جوک جدید

دختره ساعت باباشو برده پیش ساعت ساز… تعمیرکاره گفته : به بابات بگو موتورش خرابه دختره هم گفته : بابای من که موتورنداره ؛ 206داره😋 میگن ساعت فروشه رفته تو ساعت های ایستاده هر یک ساعت یه بار دینگ دینگ میکنه ‌‌‌‌