واتساپ جوک

ســوال:در کدام ماه ؛زن‌ها کمتر حرف می‌زنند؟ جــواب:در ماه اسفند ؛چون 29 روزه😂 😂

جوک های جدید واتساپ

جففففر میره پیش حاجے و به حاج آقا میگه …حاجی من مرتڪب گناه بزرگے با یڪے از زن هاے محل شدم توبه ڪنم خدا منو میبخشه؟! حاج آقا میگه … با زن اصغر قصاب بودے؟ جففففر میگه نه حاج آقا … حاجے میگه با شیرین خانوم دختر مطلقه حسین آقا بقال بودے؟ جففففر میگه نه […]

چگونه بهترین گروه واتس اپ رو پیدا کنیم؟

تغییر نام واتساپ به WhatsApp From FaceBook

در سطح وب و برنامه واتساپ گروه های بیشمار زیادی وجود داره که یافتن بهترین گروه های واتس اپ از میان هزاران گروه اسپم کمی سخت و مشکل می باشد. واتساپ با تمام قابلیت ها و محدودیت ها ، شاید آنچنان که باید و شاید دست ادمین های گروه رو باز نزاشته ولی با همه […]

داستان کوتاه ابومسلم خراسانی

شاگرد معمار، جوانی بسیار باهوش اما عجول بود گاهی تا گوشی برای شنیدن می یافت شروع می کرد تعریف نمودن از توانایی های خویش در معماری و در نهایت می نالید از این که کسی قدر او را نمی داند و حقوقش پایین است.

فواید خندیدن

در  گروه جوکسرا سعی شده با ارسال جوک های جالب، خنده رو به لب های شما بیاوریم. دانشمندان تحقیقات بسیاری بر روی فواید خندیدن انجام داده اند و به این نتیجه رسیده اند که افرادی که می خندند دردهایشان کمتر می شود، زیاد خوشحال شده و قدرت ایمنی بدنشان زیاد می گردد.

جوک های +۱۸ جدید

جوکهای +۱۸ جدید ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﻡ ﻫﺮﻭﯾﯿﻦ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﻢ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﻨﻢ ﻫﯽ ﺭﻭ ﺍﯾﻨﻪ ﻣﻨه http://joksaraGroup.ir / جوکسرا واتساپ