از قدیم گفته اند "خنده بر هر درد بی درمان دواست". خنده بر روی بسیاری از بیماری های جسمی و روحی تاثیرگذار است و امروزه واژه «خنده درمانی» در کنار موسیقی درمانی، تئاتر درمانی و مواردی از این دست، وارد واژگان درمانی شده و مورد توجه قرار دارند . خنده دشمن استرس و نگرانی است، ترشح هورمون های استرس زا نظیر آدرنالین و کورتیزول به هنگام خنده شدید.

خنده مسری است، بنابراین هرچه افراد خوش خنده تر بیشتری را به زندگیتان وارد کنید، بیشتر می خندید. با بهتر کردن خلق و خوی کسانی که در اطراف شما هستند، می توانید سطوح استرس خود را کاهش دهید و احتمالا کیفیت تعامل اجتماعیتان را بهبود ببخشید و حتی میزان استرس شما را کاهش می دهد!

در جوکسرا با لبخند وارد شوید.

+ 0
آقا
+ 0
خانم
+ 0
عصبانی
+ 0
ناراحت
+ 0
معمولی
+ 0
خوب
+ 0
خیلی شاد

دغدغه های اعضاء به هنگام عضویت

گالری اعضا

جوک صوتی